fobu logo

fobu deltog på KLs Børn og Unge Topmøde 2018

fobu var med, da KL inviterede til topmøde om ’Dannelse, uddannelse og inddragelse af fremtidens borgere’ på 0-18 års området. Vi blev blandt andet klogere på, hvordan det nye pædagogiske grundlag understøtter værdierne i dagtilbud, hvordan man skaber helhed og sammenhæng på 0-18 årsmødet med fokus på kerneopgaven, hvordan vi skaber kvalitet i fritids- og klubtilbud, samt hvad digitalt samarbejde betyder for forældredialog og -inddragelse. Læs mere